Co nabí­zí­me?

Nabízíme grafologické rozbory pro jednotlivce i firmy. Výsledkem grafologického rozboru je psaná zpráva o osobnosti pisatele obsahující analýzu centra osobnosti, schopností, dovedností a výkonu, charakteru a sociálních vztahů pisatele .

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

Grafologický rozbor osobnosti je vhodný, pokud chcete poznat své silné a slabé stránky, své zaměření, typologii podle různých teorií (Kretschmerova, Sprangerova) a poznat způsoby, jak jednáte s ostatními. Zjistíte, jak na sobě můžete ještě pracovat a které oblasti rozvíjet. Na základě rozboru se můžete naučit přijmout své chyby a využít je ke svému prospěchu. Tento typ rozboru je zaměřen na hluboké poznání sebe sama, snaží se vyhledat a rozebrat případné vnitřní konflikty, které mohou vést k nespokojenosti s životem.

grafologické rozbory

Rozbor písma – zrcadlo osobnosti

GRAFOLOGIE PRO FIRMY

V tomto typu rozboru se dozvíte především výrazné charakteristiky svých budoucích nebo stávajících zaměstnanců, jejich přístup k práci, zodpovědnost a ochotu plnit úkoly, jejich vztah ke kolektivu, motivaci a další charakteristiky důležité pro výkon konkrétní práce. Tento typ rozboru je obvykle vztažen ke konkrétnímu zaměstnání a pozici.
Rozbory písma pro personalisty nejsou určeny jen pro zaměstnavatele a personalisty. Využijete je také,
  • když hledáte novou práci a absolvujete pohovory,
  • mnohem snadněji budete reagovat na otázky typu „vyjmenujte své silné a slabé stránky“.
  • Máte pocit, že se dostatečně nerealizujete?
  • Nevíte na jakou vysokou školu se přihlásit?

Využijte grafologické rozbory zaměřené na analýzu schopností a vloh.

Je také možné vyhotovit rozbor všech zaměstnanců nebo spolupracovníků pro pochopení jejich vzájemných vztahů a možností vytvoření funkčního týmu.
Více informací o rozborech písma pro personalisty a firemní účely naleznete na této stránce.
V Brně a okolí nabízíme osobní konzultaci výsledků a možnost vyzvednutí materiálů k analýze přímo u Vás.

CENA

  • osobnostní grafologický rozbor (3-5 stran) = 1000 Kč
  • grafologie pro firmy (2-3 strany) = 750 Kč

Podívejte se na ukázky naší práce.