Grafologie a národnost

Souvisí spolu nějak to, jak člověk píše, jaký má charakter a v jaké zemi se narodil, kde vyrůstal nebo kde žije?

V předchozích článích jsem rozebírala souvislost mezi vývojem charakteru a písmem. Jaký vliv má na tuto souvislost země, ve které člověk vyrůstá a kde se učí psát? Samozřejmě, pokud dítě někde vyrůstá, je zřejmé, že bude přejímat zvyky a kulturu dané země bez ohledu na to, zda se bude učit psát podle české školní předlohy nebo jakékoliv jiné předlohy. Písmo však může hrát roli v obecné kultuře a charakteru národa.

Pokud se podíváme na to, jak píší lidé v různých zemích nebo jak psali v historii, můžeme si povšimnout jasných rozdílů nejen v písmu jednotlivců, ale také ve školských předlohách, které, do určité míry ovlivňují rukopis jednotlivce. Pokud srovnáme historické a současné předlohy, zjistíme, že zatímco dříve bylo písmo mnohem zdobnější, nyní je jednodušší – to odpovídá preferencím ve společnostmi – manýrismus, snaha navenek vypadat vždy perfektně, vysoká míra respektu a vytváření autority jako jeden z cílů, kterých je potřeba dosáhnout se mění na touho po čistotě a jednoduchosti, snahu nepřetvařovat se a potřebu přirozeného autentického projevu.

Při srovnání například americké nebo anglické školské předlohy s českou je patrný například rozdíl v plnosti písma a ve sklonu – u předloh západního světa se jedná o plné, kulaté písmo, které obvykle symbolizuje cyklotýmní přístup k životu, preferenci okamžitého prožitku, orientaci na společnost, přátelskost a velkou otevřenost v sociálních vztazích, schopnost snadno navazovat nové vztahy, ve srovnání s hubenější českou předlohou, který reprezentuje spíše sociální odstup, zdrženlivost a opatrnost, chladný přístup k ostatním lidem. Český sklon doprava pak reflektuje snahu jít kupředu, snahu dosahovat určitých cílů, bojovat aktivně za své místo na zemi, vynakládat energii, oproti tomu kolmý sklon představuje spíše pasivní přístup, vyčkávání, soustředění se na aktuální potřeby a momentální okamžik. Patrný rozdíl je také ve spojistosti písma, která souvisí s konzistencí charakteru, kombinatorickými schopnostmi, emocionálním rozvojem a zaměřením v protikladu pro ostrému rozumu, vnímání celku oproti detailům nebo společenskou lehkostí.

V tomto ohledu je zajímavé srovnání také staré, klasické české předlohy, a nové předlohy Comenia Script a jak si tuto předlohu lidé přizpůsobí v budoucnosti. Přehledné vyjádření předního českého grafologa, pana Jeřábka a dalších je možné přečíst si například zde

Máte pocit, že předloha písma určuje charakter celého národa?

 

anna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *