Rozbor osobnosti

Grafologický rozbor osobnosti je vhodný, pokud chcete poznat své silné a slabé stránky, své zaměření, typologii podle různých teorií (Kretschmerova, Sprangerova) a poznat způsoby, jak jednáte s ostatními. Zjistíte, jak na sobě můžete ještě pracovat a které oblasti rozvíjet. Na základě rozboru se můžete naučit přijmout své chyby a využít je ke svému prospěchu. Tento typ rozboru je zaměřen na hluboké poznání sebe sama, snaží se vyhledat a rozebrat případné vnitřní konflikty, které mohou vést k nespokojenosti s životem.

rozbor osobnosti

Objevte v sobě sílu osobnosti!

Grafologie se dá využít také pro partnerské rozbory – zjistíte, proč se hádáte a máte konflikty a naleznete možná řešení jak s těmito situacemi pracovat.

Jak na to? Chci rozbor