seminář

https://drive.google.com/drive/folders/1_kTU2K6HImnk-GMGS7efBNOK80V_vVIg?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/162THv5h3DPFa6PtZwoQ9ZNvbZPCrRsDt6GZudGrc_tU/edit?usp=sharing

Pavel Rejha, Poznejte své partnery včas

Vojtěch Franče http://ografologii.blogspot.com

Šárka Miková – Nejsou stejné. Ani mámy nejsou stejné. 

Psychologie prostoru – symbolika psací plochy

Charakter – mění se v čase? Jde ho vědomě změnit? 

Existuje grafoterapie? Co by bylo její náplní? 

Jak píše vrah? Dokáže písmo odhalit vraha? 

Jak mohou grafologii využít rodiče a učitelé? 

Dá se pomocí grafologie postavit tým snů? A nebo dokonalý pár?

Jde v rozboru lhát a psát jinak než obvykle? A vyplatí se to?

Jaký vliv na člověka má to, jak se učí psát ve škole – písemná předloha například v minulosti, v UK, Comenia script? 

Co o člověku říká jeho podpis? 

Empatie – jaké jsou pro ni předpoklady, jaké charakterové rysy má empatický člověk, jaké musí mít předpoklady pro to, aby byl empatický?

Ambice, cílevědomost, sebedůvěra, sebeúcta – jaký je mezi nimi rozdíl?

Odolnost proti stresu – jaké jsou typy lidí a chování v souvislosti se stresovými situacemi a prostředím? 

Intrapersonální konflikty a jejich původ?

Dá se udělat rozbor z jedné věty? A z podpisu? 

Dělá se grafologický rozbor na základě pocitů nebo na základě “tvrdých dat”?

Jde z rozboru poznat, zda ho píše muž nebo žena? 

Dá se udělat rozbor z tiskacího písma? 

Čím se vyznačuje extrovert a introvert?

Kdo je cyklotým a schizotým, čím se vyznačují?

Sprangerova typologie – teoretický, ekonomický, estetický, sociální, mocenský, náboženský

Další škálovatelné vlastnosti – dominance/submise, aktivita/pasitiva, racionalita/emocionalita, tvrdost/měkkost, konvergentní/divergentní myšlení, materiální/duchovní zaměření, konzervativní/radikální, autonomie/heteronomie, široký a mělký/hluboký a úzký, celek/detaily

Oblast hlavy, srdce, těla

Orientace na budoucnost, minulost, přítomnost

Co když má někdo v písmu znaky různých protikladů? 

Unavitelnost, vůle, zodpovědnost, důslednost, krátkodobá a dlouhodobá vůle

Pravidla, rebelie, autority

Kritické situace

Vztahy s ostatními, konflikty, sebeovládání

Organizační schopnosti – organizace věcí, lidí, vytváření a udržení pořádku

Introvertní cyklotým

Intuice, schopnost racionalizovat zpětně

Kreativita, fantazie

Motivátor vs realizátor