Intuice vs Rozum

Jednou z položek, které posuzuji v grafologickém rozboru je regulativ rozhodování – zda se daný člověk rozhoduje na základě intuice a emocí nebo na základě logických úvah.

Logicky uvažujícího člověka obvykle charakterizuje menší přesné hubené písmo s úhly, kolmý sklon značí racionální odstup. Emocionálně zaměřený člověk se obvykle vyznačuje uvolněnějším a roztaženějším písmem se sklonem doprava, jsou častější nepravidelnosti v rukopisu a přemíra energie.

Mnohdy narážím na rukopis, který ukazuje na člověka, jehož základním regulativem je rozhodování na základě emocí. Zároveň jsou však v témže rukopise i známky racionality a odstupu, mnohdy doporovázené nerozhodností. Záleží samozřejmě i na dalších znacích, ale v tomto případě je obvykle, že pisatel je přesvědčen, že je správné rozhodovat se na základě logických kroků, snaží se tedy vždy najít racionální důvody pro své rozhodnutí a to i přesto, že na základě emocí je vnitřně už rozhodnut. Potom dojde obvykle k tomu, že se rozhodnout nemůže, váhá a není si svých rozhodnutím jist. Rozumové vysvětlení může dokonce natolik zastřít jeho emocionální rozhodnutí, že se pisatel rozhodne úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěl a poté svého rozhodnutí lituje.

Pokud patříte k lidem, kteří se v základě rozhodují na základě emocí, nemá tedy cenu snažit se za každou cenu rozhodnout se logicky. Samozřejmě, jsou důležitá rozhodnutí, u kterých je vhodné zvážit varianty. Rozhodování na základě emocí nemusí být ale totéž co impulzivní rozhodování. I na základě emocí se mohu rozhodovat delší dobu a dát si čas na to pořádně rozhodnutí „prožít“.

Intuice je nakonec vlastně jen velmi rychlý sled logických rozhodnutí a úvah, které jsou natolik rychlé, že si je nedokážeme uvědomit, popsat je, nebo je nějakým způsobem zachytit.