O grafologii

Jak grafologie funguje?

JAK JE MOŽNÉ Z PÍSMA VYČÍST NĚCO O OSOBNOSTI PISATELE? Každý člověk se projevuje různými způsoby – chováním, způsobem mluvy, oblékáním. Někteří lidé toho ukazují na první pohled více, někteří méně. Některé lidi umíme odhadnout už na první pohled právě podle jejich projevu, podle toho jakým způsobem mluví, jaká volí slova, jaká používají gesta. Právě gesta jsou často neuvědomělým projevem toho, co si člověk doopravdy myslí, i když říká něco jiného. Dalším způsobem jak se člověk může projevit je například tanec nebo malba. Do tance člověk projektuje své pocity, své vlastnosti, své názory, může pohybem vyjádřit jak se vlastně cítí – to se dá dělat vědomě a nebo nevědomě, když se člověk zcela...

Ukázky grafologických rozborů

Grafologický rozbor osobnosti vždy obsahuje tyto části: Souhrnný obraz osobnosti Centrum osobnosti Vlohy, sklony, výkony Motivace, zaměření Charakter a sociální vztahy Rady a doporučení Ukázky grafologických rozborů různých osobností pro personalisty: Výkon, přístup k úkolům Písmo naznačuje stabilní výkon a dobré schopnosti odolávat stresu a zátěži. Pisatelka nepodléhá náladám a dokáže se průměrně dobře přizpůsobit podmínkám a změnám ve svém okolí. Na škále aktivita-pasivita stojí přibližně uprostřed, nemá tendenci se překotně vrhat do nových aktivit, ale zároveň není pasivní a nestojí s rukama za zády. Projevuje se velká míra zodpovědnosti, silná vůle a snaha dokončit daný ...

Jak probíhá práce s textem?

Způsob práce s textem odlišuje profesionálního a amatérského grafologa. Na trhu najdete mnoho zjednodušujících grafologických příruček, některé z nich jsou dozajista vhodné pro první setkání s grafologií, mnohé se však (včetně mnoha článků na internetu) zaměřují na interpretace jednotlivých písmen a ne na celkový výraz textu. Stejně tak často dostávám otázky typu „Co to znamená, když píšu písmeno A takhle?“. K nevoli tázajícího mu musím obvykle odpovědět, že nevím, protože to, že jedno písmeno píše nějakým způsobem ještě nemusí nic vypovídat o tom, jaké prvky v písmu celkově převažují. U rozebíraného rukopisu se tedy vždy nejprve zaměřím na celkový charakter a výraz písma, krátce zmapuji ...

Písmo nebo vejce?

I v grafologii je možné zamýšlet se nad otázkou co bylo první – slepice nebo vejce? Ovlivňuje to, jak píšeme náš charakter nebo mají naše vlastnosti vliv na to, jak píšeme? Je možné změnit svůj charakter tím, že změním své písmo. Vezměme to popořádku. V ligvistice a teroiích o jazyce se rozlišují dvě teorie – jedna říká, že jako první existuje svět, a na tento svět přichází člověk a začíná věci pojmenovávat – to jak svět vypadá, má tedy vliv na to, jaká slova člověk použije, tedy svět vytváří jazyk, jazyk je druhotný produkt toho, že existuje svět. Ve druhé teorii, kterou proslavili pánové Sapir a Whorf, se říká, že jazyk utváří naše vnímání světa. Do tohoto chápání spadá také přísloví „...

Partnerské rozbory

Je tu sezóna svateb a s ní klasický problém, co dát novomanželům jako dárek, tak bych ráda připomenula partnerské grafologické rozbory. Výsledkem rozboru je jeden dokument, kde stejně jako u klasického rozboru vykreslím charakter osobnosti od základu přes sociální vztahy, zaměření, výkonové struktury, typologii osobnosti až po motivační struktury. V tomto rozboru však u každého prvku osobnosti popíšu oba partnery a srovnám je mezi sebou. Není to tedy tak, že byste dostali dva oddělené dokumenty, kde bude každý z partnerů popsaný zvlášť, ale naopak hned uvidíte v čem jste odlišní a v čem naopak jiní. Snažím se vždycky zdůraznit zejména ty charakterové rysy, které mohou vést k potenciálním ...

Intuice vs Rozum

Jednou z položek, které posuzuji v grafologickém rozboru je regulativ rozhodování – zda se daný člověk rozhoduje na základě intuice a emocí nebo na základě logických úvah. Logicky uvažujícího člověka obvykle charakterizuje menší přesné hubené písmo s úhly, kolmý sklon značí racionální odstup. Emocionálně zaměřený člověk se obvykle vyznačuje uvolněnějším a roztaženějším písmem se sklonem doprava, jsou častější nepravidelnosti v rukopisu a přemíra energie. Mnohdy narážím na rukopis, který ukazuje na člověka, jehož základním regulativem je rozhodování na základě emocí. Zároveň jsou však v témže rukopise i známky racionality a odstupu, mnohdy doporovázené nerozhodností. Záleží samozřejmě i n...

Proč nevidím ráda, když se rozebírá písmo slavných?

Na trhu naleznete poměrně velké množství popularizačních knih o grafologii, které rozebírají písmo významných a slavných osobností. V době voleb se obvykle v novinách a na internetu objeví alespoň jeden článek popisující rozdíl mezi podpisem stávajícího a budoucího prezidenta. Často se mě také lidé v souvislostí s grafologií ptají, zda bylo z písma možné předpovědět, že Hitler bude Hitler a Stalin bude Stalin. Obvykle jim odpovídám, že ne. V písmu je možné najít charakteristiky vůdcovství, skrytých problémů, vnitřních konfliktů, násilnických nebo tyranských sklonů, pudovosti, apod., nicméně to, jakým směrem je daná osoba využije a zejména to, jak daleko se v sociálním řebříčku dostane nen...

Je grafologie magie?

Existuje mnoho lidí, kteří si myslí, že grafologie je magie, mnoho lidí si myslí, že to je náhoda nebo něco jako astrologie, numerologie nebo horoskopy. Jaká je věrohodnost grafologie? Grafologie je založená na studiu znaků v písmu, které jsou obvykle kulturně, filozoficky nebo historicky podmíněné a zažité. Jedním ze základních posuzovaných znaků je sklon doleva nebo doprava. Jeho výklad je spojen především s chápáním časové osy minulost (sklon doleva) – budoucnost (sklon doprava) – to zcela odpovídá našemu vnímání času, je to faktor, který máme hluboko zarytý a vžitý, každý z nás rozumí tomu, že budoucnost se na časové ose kreslí obvykle vpravo a přišlo by nám divné nakreslit ji vlevo. ...

Osudová grafologie

Dnes bych ráda sdílela jeden velmi osobní zážitek s využitím grafologie. Před lety mě požádal jeden informatik o vypracování grafologického rozboru. Působil jako uzavřený člověk, který je velmi racionální, nemá prakticky žádné emoce, celý den tráví s počítačem a s lidmi nemluví, nekamarádí se. Člověk, který nemá příliš otevřenou mysl a nezajímá se o své okolí. Prostě takový suchar. Jeho písmo ale ukazovalo něco úplně jiného! Byl to zajímavý člověk, neuvěřitelně živý s kombinací emocionálního a racionálního přístupu, s rozvinutou intuicí. Rukopis prozradil jeho komplexní charakter, extrovertní vnitřní já spojené s introvertními prvky. Byl to rozhodný, aktivní člověk s vcelku dobrými komu...

Extrovertní introvert

Jednou ze základních charakteristik při posuzování osobnosti je introverze/extroverze. Tuto vlastnost můžeme u mnohých lidí spatřit „na první pohled“, když s nimi komunikujeme. Nebo si to alespoň myslíme. Introvert je člověk mlčenlivý, který se obrací zejména do svého nitra, nemá potřebu s nikým sdílet své osobní prožitky, je obvykle citlivý na tresty, které jsou pro něj motivací. Je to člověk, který rád tráví čas o samotě. Naopak pro extroverta je typické, že je rád ve společnosti jiných lidí, je výmluvný, mnohdy na sebe upoutává pozornost a motivují ho odměny. A tak tu máme člověka, který je ve společnosti výřečný, obvykle baví své okolí různými historkami nebo poznatky, je plný energie...

Nahoru
16 položek celkem
Zpět do obchodu