CO JE TO GRAFOLOGIE?

Grafologie je jednou z metod psychologického testování osobnosti, která pracuje na základě rozboru písma. Je to psychologická analýza osobnosti, která umožní odhalit charakter, silné a slabé stránky apod.

Nabízím grafologické rozbory pro jednotlivce i firmy. Výsledkem grafologického rozboru je psaná zpráva o osobnosti pisatele obsahující analýzu centra osobnosti, schopností, dovedností a výkonu, charakteru a sociálních vztahů pisatele. Můžete si nechat také udělat partnerský rozbor, ve kterém se dozvíte jak spolu jednáte, pochopíte proč některé věci dělá ten druhý jinak a „nepochopitelně“, zjistíte, které charakterové vlastnosti mohou vést ke konfliktu a jak je řešit.

Prosím pozor! Grafologie se nezabývá zkoumáním pravosti rukopisů. Na tuto činnost potřebujete soudního písmoznalce – jejich seznam například zde.

grafologie

„Člověk píše tak, jako kráčí životem kupředu.“ Jiří Kulka


GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

Grafologický rozbor je zrcadlo, ve kterém uvidíte svou osobnost:

 • zjistíte informace o Vašich silných a slabých stránkách
 • poznáte blíže své schopnosti a věci, které Vás motivují
 • poodhalíte, jak umíte řešit problémy
 • můžete porozumět tomu, jak jednáte se svým okolím
 • poznáte své partnery a zhodnotíte, zda se k Vám hodí
 • uvědomíte si své chyby, můžete se dále rozvíjet a zlepšovat vztahy se svým okolí

Jak na to?


GRAFOLOGIE PRO FIRMY

V tomto typu rozboru se dozvíte především výrazné charakteristiky svých budoucích nebo stávajících zaměstnanců, jejich přístup k práci, zodpovědnost a ochotu plnit úkoly, jejich vztah ke kolektivu, motivaci a další charakteristiky důležité pro výkon konkrétní práce. Tento typ rozboru je obvykle vztažen ke konkrétnímu zaměstnání a pozici.
 • Mají Vaši zaměstanci vlastnosti, které od nich požadujete?
 • Hodí se do Vašeho týmu?
 • Nevíte jak své podřízené motivovat?
 • Neumíte se rozhodnout při výběrovém řízení?
Grafologie pro firmy není určená jen pro zaměstnavatele a personalisty. Využijete ji také,
 • když hledáte novou práci,
 • absolvujete pohovory – mnohem snadněji budete reagovat na otázky typu „vyjmenujte své silné a slabé stránky“,
 • máte pocit, že se dostatečně nerealizujete,
 • nevíte na jakou vysokou školu se přihlásit, atd.
Více informací o rozborech písma pro personalisty a firemní účely naleznete na této stránce.

Jak na to?


CO GRAFOLOGICKÝ ROZBOR NEUMÍ?

 • neumí poznat Vaše zaměstnání, koníčky, věk a pohlaví
 • není schopen řešit Vaše problémy, může ale některé z nich odhalit a pomoci Vám s určením strategie jejich řešení

JAK JE MOŽNÉ Z PÍSMA NĚCO VYČÍST O OSOBNOSTI PISATELE?

Každý člověk se projevuje různými způsoby – chováním, způsobem mluvy, oblékáním. Někteří lidé toho ukazují na první pohled více, někteří méně. Některé lidi umíme odhadnout už na první pohled právě podle jejich projevu, podle toho jakým způsobem mluví, jaká volí slova, jaká používají gesta. Právě gesta jsou často neuvědomělým projevem toho, co si člověk doopravdy myslí, i když říká něco jiného. Podobné je to s písmem. Další informace můžete najít na této stránce.