Partnerské rozbory

Je tu sezóna svateb a s ní klasický problém, co dát novomanželům jako dárek, tak bych ráda připomenula partnerské grafologické rozbory.

Výsledkem rozboru je jeden dokument, kde stejně jako u klasického rozboru vykreslím charakter osobnosti od základu přes sociální vztahy, zaměření, výkonové struktury, typologii osobnosti až po motivační struktury. V tomto rozboru však u každého prvku osobnosti popíšu oba partnery a srovnám je mezi sebou. Není to tedy tak, že byste dostali dva oddělené dokumenty, kde bude každý z partnerů popsaný zvlášť, ale naopak hned uvidíte v čem jste odlišní a v čem naopak jiní. Snažím se vždycky zdůraznit zejména ty charakterové rysy, které mohou vést k potenciálním konfliktům a neporozuměním a ilustrovat je příklady z praxe a vysvětlením jak danou situaci vnímají obě strany tak, aby se navzájem partneři dokázali lépe pochopit a v takových situacích si uvědomit, že se nesnaží vyvolat konflikt, jen prostě vnímají věci jinak. Partnerský rozbor pomůže nejen při zlepšení chápání toho druhého, ale samozřejmě si přečtete i věci o sobě a jak už se mnohokrát ověřilo, i když člověk o sobě tak nějak některé věci ví, působí to na něj jinak když je vidí černé na bílém. Stejně jako u klasického rozboru se samozřejmě můžu zaměřit na nějakou specifickou oblast nebo pokud máte nějaké konkrétní situace, ve kterých dochází ke konfliktům, může se pokusit je prozkoumat podrobněji.

A není už při svatbě trochu pozdě? Tak raději pozdě, než nikdy, že ano. Někdy toho druhého a sami sebe nechápeme ani při diamantovém výročí. Tento typ rozboru navíc nemusíte použít jen pro partnerský rozbor ale i například pro vztah rodič – dítě. V tomto případě však doporučuji, aby dítě bylo dospělé. Je možné udělat rozbor i s mladším dítětem, nicméně vývoj osobnosti se v dnešní době obyvkle ustaluje až kolem 18, někdy i dokonce 20 věku (a to samozřejmě neznamená, že by se člověk nevyvíjel celý život). Stejně tak můžete tento typ použít například pro kolegy na pracovišti, je dokonce možné analyzovat celý tým – o tom více v sekci Rozbory pro personalisty.