Jak souvisí grafologie a novoroční předsevzetí?

Dáváte si jako každý rok novoroční předsevzetí, že v novém roce na sobě budete pracovat? Budete lepšími lidmi, zlepšíte si vztahy s okolím a zbavíte se některých svých neduhů?

Jak Vám v tomto může pomoct grafologie?

Na základě rozboru zjistíte své silné a slabé stránky a budete tak vědět, jaká předsevzetí si máte dát, na co se soustředit, v čem jste dobří a bude tak pro Vás jednodušší tyto schopnosti rozvíjet a dovést je do dokonalosti, nebo v čem jste na tom naopak hůř a tím pádem budete potřebovat větší motivaci a víc energie pro překonání těchto problémů.

Zároveň můžete zjistit, co Vás motivuje – je to odměna, nebo naopak představa trestu? Jsou to materiální hodnoty, tedy odměna v podobě restaurace nebo naopak duchovní prožitky – tedy překonání sebe sama. Když vím, co mě motivuje, mám vyšší šanci zvolit si sama pro sebe takovou odměnu, že je pro mě opravdu lákavá a dosáhnu tak cíle.

Stejně tak zjistíte, zda máte problém dosahovat svých cílů, zda si dáváte nepřiměřeně vysoké cíle a měli byste si dát nějaké lehčí, nebo se naopak podceňujete a potřebovali byste vyšší cíl. Rozbor dokáže odhalit metody, které Vám pomohou překonat překážky na Vaší cestě nebo odhalí, že máte problém dotáhnout věci do konce a Vaše předsevzetí tak může být například, že každý měsíc dotáhnete do konce jednu věc, kterou začnete ať už v práci nebo doma.

Máte problémy se svým okolím? Samozřejmě můžete hledat chyby v ostatních, ale proč nezačít u sebe? Na základě rozboru zjistíte jak jednáte s lidmi, zda nemáte tendence příliš dominovat, nebo naopak nekomunikovat a můžete zjistit, co vede ke konfliktům, které máte se svou rodinou nebo kolegy. V tomto ohledu je samozřejmě lepší, když znáte charakteristiku i svého okolí a dokážete tak porovnat vzájemné vztahy na základě skutečných vlastností a ne těch, které se jeví pouze na povrchu.