Vedoucí pozice

Když se řekne „vedoucí“ nebo „nadřízený“, obvykle si představíme dominantní osobu. V grafologii patří mezi základní prvky dominance například velikost písma, ostrost tahů, obvykle je dominance spojená také s extrovertním zaměřením a pravým sklonem, snahou jít kupředu. To všechno jsou vlastnosti, které si u vedoucího obvykle představíme. Ve své praxi se ale často setkávám s tím, že písmo lidí na vedoucích pozicích není až tak velké, je spíše váhavé, jemné, s kolmým sklonem, tahy nejsou extrémně ostré. Jak je to možné?

Můžeme v podstatě rozlišit dva typy vedoucích lidí – dominantní „tank“ a nenápadný „loutkař“. První typ je opravdu člověk s velkým rozmáchlým písmem, pravděpodobně se sklonem doprava, s velkým tlakem a ostrými tahy. Takový vedoucí přijde, všechny kolem sebe seřve, nebojí se udělat radikální změny, klidně vyhází polovinu zaměstnanců a nebude se tím vůbec trápit. Naopak druhý méně nápadný typ má vůči svým lidem pocit zodpovědnosti, nerad vyhazuje zaměstnance a snaží se jim pomoct. Může mít problém prosadit své nápady nebo udělat velké změny, ale na druhou stranu jej obvykle jeho podřízení lépe přijímají. Pokud má zároveň schopnosti vžít se do pozice druhého a představit si, co by ho mohlo motivovat k činnosti, může být velmi prospěšný. Nehrne se velkých činů a aktivit, ale snaží se spíše udržet chod věcí tak jak jsou, nedělá věci bez rozmyslu, ale přemýšlí o důsledcích svých rozhodnutí. Nemá potřebu se převyšovat nad ostatní, což je mnohdy chyba dominantních vedoucích.

Dominantní vedoucí obvykle na svém místě nevydrží příliš dlouho, nejsou u zaměstnanců oblíbení a jeho podřízení si dříve nebo později začnou stěžovat, případně odejdou jinam a celý struktura se rozsype. Nenápadní vedoucí se na druhou stranu mnohdy snaží za kžadou cenu udržet už dávno nefungující kolektiv, ve kterém jsou lidé, kteří nepracují a jen se schovávají za ostatní. Je potřeba si vždy uvědomit, jakého vedoucího právě potřebujeme – někoho, kdo přijde, přinese nový vítr, udělá změny, které je potřeba udělat a které budou mnoha lidem proti srsti nebo člověka, který udrží už vytvořenou strukturu a dokáže postupně motivovat ostatní k práci. Obvykle není možné mít obě kvality v jedné osobě, a tak je někdy nutno vystřídat na vedoucí pozici více lidí, abychom dosáhli nejvýhodnější kombinace.