Je grafologie magie?

Existuje mnoho lidí, kteří si myslí, že grafologie je magie, mnoho lidí si myslí, že to je náhoda nebo něco jako astrologie, numerologie nebo horoskopy. Jaká je věrohodnost grafologie?

Grafologie je založená na studiu znaků v písmu, které jsou obvykle kulturně, filozoficky nebo historicky podmíněné a zažité. Jedním ze základních posuzovaných znaků je sklon doleva nebo doprava. Jeho výklad je spojen především s chápáním časové osy minulost (sklon doleva) – budoucnost (sklon doprava) – to zcela odpovídá našemu vnímání času, je to faktor, který máme hluboko zarytý a vžitý, každý z nás rozumí tomu, že budoucnost se na časové ose kreslí obvykle vpravo a přišlo by nám divné nakreslit ji vlevo.

Jiným znakem je rozložení délek písma na horní, střední a dolní. To taktéž souvisí s kulturně-filozofickou tradicí. Létáme v oblacích (nahoře) a stojíme nohama pevně na zemi (dole), hlava je nahoře, tělo je dole, stejně tak se „nahoře“ čtou grafologické významy jako fantazie, filozofický přístup, přemýšlení, sklony k mysticismu a náboženství a „dole“ významy jako pudovost, realistický přístup, materiální hodnoty jako peníze, bydlení, majetek, zájmy spojené s tělem – jídlo, sport, apod.

Naprostá většina grafologických znaků vyplývá z grafického znázornění existujících a zažitých konceptů a způsobů vnímání světa. Jejich kombinací je pak možné uchopit jednotlivé dílky osobnosti a složit z nich komplexní charakteristiku (o tom, jak se taková osobnost skládá zase někdy příště).

To, že píšeme nějakým způsobem odráží preference našich hodnot – k čemu se v jednotlivých „kategoriích“ přikláníme. Proč nepíšete stejně jako Váš partner, soused nebo kolega? Proč vaše písmo vypadá jinak než jak jste se ho naučili ve škole – nikdo Vás přece neučil zjednodušit písmo nebo naopak přidat sem tam nějakou kličku a podobně. Líbí se Vám písmo nějakého člověka a rozumíte si s ním? Existuje naopak někdo, kdo vás rozčiluje a ještě navíc příšerně píše?

Mnoho lidí říká, že grafologie je jako horoskop a v horoskopu jsou věci napsané tak, že si z nich každý něco vybere. Ano, samozřejmě i v grafologii se může stát, že budete číst rozbor a pomyslíte si, že na Vás některé věci sedí. Ale kamarádčiny šaty na míru vám taky můžou trochu sedět, když máte stejnou postavu. Podobně to je i s povahou – někteří lidé jsou si podobní, někteří jsou úplně jiní.

Zkuste se schválně podívat na Ukázku grafologického rozboru vyhotoveného pro personalistické účely, zda je Vám ušit na míru a nebo by Vám tak úplně neseděl v pase…