Písmo nebo vejce?

I v grafologii je možné zamýšlet se nad otázkou co bylo první – slepice nebo vejce?

Ovlivňuje to, jak píšeme náš charakter nebo mají naše vlastnosti vliv na to, jak píšeme? Je možné změnit svůj charakter tím, že změním své písmo. Vezměme to popořádku.

V ligvistice a teroiích o jazyce se rozlišují dvě teorie – jedna říká, že jako první existuje svět, a na tento svět přichází člověk a začíná věci pojmenovávat – to jak svět vypadá, má tedy vliv na to, jaká slova člověk použije, tedy svět vytváří jazyk, jazyk je druhotný produkt toho, že existuje svět. Ve druhé teorii, kterou proslavili pánové Sapir a Whorf, se říká, že jazyk utváří naše vnímání světa. Do tohoto chápání spadá také přísloví „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Tedy v každém jazyce, ve kterém se naučíme mluvit, vnímáme svět trochu jinak. V jednom jazyce umíme vyjářit pojmy nebo pocity, pro které v jiném jazyce nenacházíme slova.

Podobně je možné aplikovat tyto teorie na písmo a zamýšlet se nad tím, zda náš charakter závisí na tom, jak píšeme nebo je písmo odrazem našeho charakteru. Situace je zde v porovnání s jazykem však trochu odlišná – zatímco jazyk má obvykle svá daná pravidla, která si uzpůsobujeme jen minimálně, písmo si uzpůsobujeme mnohem více. Všichni se ve škole učíme psát stejně, a přesto si většina z nás vytvoří zcela charakteristický rukopis, do větší či menší míry odlišný od školské předlohy. Je tedy možné, že základ našeho charakteru je daný pro všechny stejně podle toho jak se naučíme psát? Charakter člověka se však začíná vytvářet dříve než v první třídě – a dokonce již v první třídě je možné pozorovat změny rukopisu a odklon od předlohy – je tento odklon způsoben jen fyzickými a manuálními schopnostmi dítěte nebo se zde již projevuje charakter malého člověka? Je tedy pravděpodobnější, že písmo je odrazem charakteru, a změny v charakteru se v písmu projevují.

Tím se dostáváme k otázce, zda je možné změnit charakter změnou písma? Osobně bych řekla, že do určité míry je možné se naučit novému vnímání světa, což ve výsledku může vést ke změně charakteru, zejména pokud se budeme držet indického přísloví Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud. Tím, že se aktivně budeme soustředit na změnu písma, budeme se soustředit na určité prvky v něm – například si řeknu, že budu psát se sklonem doprava, protože se chci více orientovat na budoucnost – budeme věnovat svůj čas a energii připomínáním si těchto myšlenek, je pravděpodobné, že postupně dojdeme ke změně vnímání a změně charakteru. Je zřejmé, že tato cesta bude velmi dlouhá a složitá – je těžké pokaždé když píšeme přemýšlet nad tím, abychom psali jinak a zautomatizovat nové písmo trvá velmi dlouho. Ale svým způsobem je možné využít tuto techniku jako podpůrnou techniku, pokud si přejeme něco na svém životě změnit.