Nejsou dobré a špatné. Jsou jen vlastnosti.

Grafologický rozbor dokáže odhalit Vaše silné a slabé stránky - řekne Vám, v čem jste silní a kde se naopak můžete dál rozvíjet. Je ale potřeba mít také na paměti, že silné stránky by bez slabých silné nebyly. Ráda říkám, že neexistují dobré a špatné vlastnosti, ale jen vlastnosti. To, co se někomu může zdát jako výhoda se jinému může zdát jako nevýhoda. 

Jistě znáte příběh David a Goliáše - malý David porazí velkého Goliáše. Čím? Svou malostí. Nebo lépe řečeno - tím, že dokáže svou malost využít a udělá z ní výhodu. Z toho, co by obecně ostatní považovali za slabou stránku udělal svou silnou stránku. 

Všechny vlastnosti mají dvě strany mince. Je jen na nás jak je využijeme. 

A grafologický rozbor nám může pomoct je objektivně popsat bez ohledu to, co si o nich myslíme nebo jak je hodnotíme. Možná díky němu odhalíme, že to co považujeme za svoji slabou stránku, je vlastně naše výhoda.