Superego a kořeny

Tenhle obrázek od @vlacilovab na mě před pár dny velmi zapůsobil. Zobrazuje zimu a - pro mě důležité téma - smrt a zrození. Uvědomila jsem si díky němu velmi zajímavou věc - obvykle vnímáme své zemřelé předky nahoře na nebi, staví se tedy do pozice superega, které na nás dohlíží, kontroluje nás a je to autorita, která nás hlídá shora (z nebe), zda jednáme správně. Tady jsou ale předkové dole, u kořenů, což je reálný efekt - prach jsi a v prach se obrátíš a stane se z tebe půda a vyroste z tebe strom, ze kterého budou mít plody tví následníci.

Nedávno jsem dělala rozbor, kde byla krásně propojená horní a dolní zóna písma, tedy oblast hlavy (nebe, duchovna) a těla (podvědomí, kořenů) a naprosto reflektoval tento obraz. Člověk nemusí být jen duchovně nebo materiálně zaměřený, ale může obě oblasti propojovat.